Protected: Hvordan ble besvergelser brukt i den finske folketradisjonen?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Trykk for å vise

Refleksjonsspørsmål

  • Hvorfor tror du at folkehelbredelse overlevde så lenge, selv om resten av samfunnet var kristnet og «vestlig» legekunst var relativt godt utviklet?
  • Hva slags folkehelbredere har vi hatt i Norge? Hvilken type likheter og forskjeller finns det med den finske traditionen? Hva om helbredere i andre tradisjoner?
  • Hva tror du grunden er til tietäjä sin kraft og verdsettelse i et ruralt samfunn?
  • Var finske besvergelser som nevnt kristne skikkelser en del av kristent tradisjon? Hvorfor/ikke?

Litteraturtips

  • Siikala, Anna-Leena. 2002. Mythic Images and Shamanism: A Perspective on Kalevala Poetry. Helsinki: Suomalainen tiedeakademia / Finnish Academy of Science and Letters.
  • Stark, Laura. 2006: The Magical Self: Body, Society and the Supernatural in Early Modern Rural Finland. Folklore Fellows Communications 290. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
  • Frog. 2014: “Myth, mythological thinking and the Viking Age in Finland” In Fibula, Fabula, Fact: The Viking Age in Finland (Studia Fennica Historica 18). Ed. by Joonas Ahola & Frog with Clive Tolley. Helsinki 2014: Finnish Literature Society. Available at: http://dx.doi.org/10.21435/sfh.18
  • Siria Kohonen: “Counterintuitiveness and ritual efficacy in early modern Karelian healing” Traditiones 47 (3) https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/7188/6707

Lenker

Kalevala dikt 26 (på engelsk):