Er yoga religionsutøvelse?

I en tid der yogaen fortsetter å blomstre både her på hjemmebane og globalt har spørsmålet om hvorvidt yoga er religion stadig økende relevans for folk. Mens mange gjør yoga utelukkende for avspenning og trening, er andre opptatt av «autentisk» indisk yoga og yoga som del av en åndelig livsstil. Meningene om yoga er mange, særlig når det kommer til yogaens tilknytning til religion. For er det religionsutøvelse å praktisere yoga i skolen? Og kan man være kristen og drive med yoga?

Se religionsorakelet og les mer

Hva er hindunasjonalisme?

Hindunasjonalisme er en politisk ideologi som argumenterer for at Indias statsforfatning primært bør reflektere hindumajoritetens kultur og historie. Hinduene utgjør rundt 80% av befolkningen, og landets muslimer (14,2%), kristne (2,3%), sikher (1,7%) og andre religiøse minoriteter må dermed tilpasse seg.

Se religionsorakelet og les mer

Hva er sibyllinske orakler?

I denne episoden av Religionsoraklene skal vi se nærmere på en tradisjon om guddommelig inspirerte spådomskvinner i den antikke Greske og Romerske verden og hvordan den tradisjonen ble tatt opp i Jødedommen og senere Kristendom. De såkalte Sibyllinske orakler forteller oss om oldtidens religiøse tro, kulturelt mangfold i antikken og kreativiteten som kan oppstå når forskjellige kulturer og religioner møtes.

Se religionsorakelet og les mer

Hvor kom ideen om “naturlig sex” fra?

Hva mener vi med «naturlig sex»? Jeg spør ikke om hva som «er» naturlig sex. Mitt poeng er at det skifter med ulike kulturer og til forskjellige tider. Hvis vi ser på dette historisk så kan vi kanskje finne et svar. I antikken bygget tanken om naturlig sex ikke på våre forestillinger om et forhold mellom to likeverdige parter. Det «naturlige» var tvert imot sex mellom to parter som ikke var likeverdige.

Se religionsorakelet og les mer

Er shinto «religion» eller «ikke-religion», eller begge deler?

Religionsbegrepet kom først til Japan på midten av 1800-tallet. Da gjennomgikk landet en revolusjon, som ble utløst av vestlig press. Både den gamle og den nye regjeringen var bekymret for kristelig snikmisjonering med påfølgende kolonisering. I en kort periode trodde man at et modernisert, keiserlig shinto kunne være løsningen: ved å omvende japanerne til shinto skulle man styrke deres anti-kristelige immunforsvar.

Se religionsorakelet og les mer