Hva er sibyllinske orakler?

I denne episoden av Religionsoraklene skal vi se nærmere på en tradisjon om guddommelig inspirerte spådomskvinner i den antikke Greske og Romerske verden og hvordan den tradisjonen ble tatt opp i Jødedommen og senere Kristendom. De såkalte Sibyllinske orakler forteller oss om oldtidens religiøse tro, kulturelt mangfold i antikken og kreativiteten som kan oppstå når forskjellige kulturer og religioner møtes.

Se religionsorakelet og les mer

Hvor kom ideen om “naturlig sex” fra?

Hva mener vi med «naturlig sex»? Jeg spør ikke om hva som «er» naturlig sex. Mitt poeng er at det skifter med ulike kulturer og til forskjellige tider. Hvis vi ser på dette historisk så kan vi kanskje finne et svar. I antikken bygget tanken om naturlig sex ikke på våre forestillinger om et forhold mellom to likeverdige parter. Det «naturlige» var tvert imot sex mellom to parter som ikke var likeverdige.

Se religionsorakelet og les mer

Er shinto «religion» eller «ikke-religion», eller begge deler?

Religionsbegrepet kom først til Japan på midten av 1800-tallet. Da gjennomgikk landet en revolusjon, som ble utløst av vestlig press. Både den gamle og den nye regjeringen var bekymret for kristelig snikmisjonering med påfølgende kolonisering. I en kort periode trodde man at et modernisert, keiserlig shinto kunne være løsningen: ved å omvende japanerne til shinto skulle man styrke deres anti-kristelige immunforsvar.

Se religionsorakelet og les mer

Kan man bli udødelig ved å fryse seg ned?

Det finnes mennesker, i all hovedsak i USA, men også i Europa og i Russland, som er medlemmer av kryonikk-organisasjoner. Kryonikk kommer fra det greske ordet for “iskald/frost”, kryos, og refererer til en prosedyre hvor en person som er erklært klinisk og juridisk død, blir nedfrosset i nitrogen. Det kalles «kryopreservering». Man tenker seg at kroppen ikke er død, men bevart i flytende nitrogen. Målet er at man skal tines opp igjen når vitenskapen og teknologiutviklingen har kommet så langt, at man kan kurere den sykdommen som medførte død. Man tenker seg også at vitenskapen da skal ha kurert aldring og at et evig, fysisk liv er mulig.

Se religionsorakelet og les mer