Hva betydde religion i norskamerikanske immigrantmiljø fra 1825-1925?

Norske innvandrere i USA slo seg ofte ned med egne landsmenn, i landdistrikt og ble farmere. Det skjedde oftere med nordmenn enn andre skandinaver. Bosettingsmønsteret gjorde dem i stand til å videreføre det norske språket og norske tradisjoner, som kirke- og menighetsliv. Mange av kirkene brukte norsk fram til 1920-30-årene, noen steder lenger. I de norske immigrantmiljøene var menighetslivet det første store sosiale tiltaket. Forklaring på det religiøse engasjementet ligger i forhold både i Norge og USA.    

Se religionsorakelet og les mer

Hvordan har bar og bat mitzvah ritualet endret seg i moderne tid?

Bar eller bat mitzvah er et ritual i jødisk tradisjon som markerer en ung persons overgang fra å være barn til å være voksen, vanligvis i en alder av 12 eller 13. Etter denne overgangsfeiringen, hvor «bar» i bar mitzvah refererer til gutter og «bat» i bat mitzvah refererer til jenter, blir unge jøder ansvarlige for sine handlinger, bør være kjent med jødiske lover og skikker, og de kan delta fullt på alle områder av det jødiske religiøse livet. For eksempel kan de lede eller være en del av en «minyan» – et bønnequorum som inkluderer minimum 10 jødiske voksne, de kan vitne i en «beth din» – en rabbinsk domstol eller de kan gifte seg lovlig. De har også ansvaret for å følge de 613 budene i Toraen eller «mitsvot» i Toraen siden en «mitzvah» faktisk betyr et bud.

Se religionsorakelet og les mer

Hvordan var samspillet mellom religion, medisin og helbredelse i antikken?

I dag skiller man gjerne mellom medisin som vitenskap på den ene siden og religiøs og spirituell helbredelse på den andre. Dette skillet er ikke vanntett, – for eksempel kan mange be før et legebesøk. Likevel vil de færreste forvente at behandlingen kommer fra guddommelige sfærer når vi drar til et sykehus eller besøker fastlegen. Slik var det ikke i den gresk-romerske verden. For mennesker i antikken, var ansvaret for helbredelse delt mellom legene og gudene, og dikotomien mellom vitenskapelig medisin og religiøs behandling fantes ikke.

Se religionsorakelet og les mer

Hvilke religiøse minoriteter finnes det i Iran?

I Iran er «religiøse minoriteter» et begrep som man bruker på alle religiøse grupperinger utenfor landets offisielle religion; tolvimam-grenen innenfor sjia-islam. Med andre ord: også grener innenfor islam som ikke er sjia eller nærmere bestemt tolvimam-sjiitter faller utenfor den Islamske Republikkens statsreligion. Dette gjelder for eksempel sunni-muslimer som utgjør minst 5 prosent av befolkningen, kanskje … Se religionsorakelet og les mer