Hva var manikeisme?

Den 16. juli i år 731 evt. satt en munk i det keiserlige litterære akademi i Kinas hovedstad, Chang’an. På keiserens ordre oversatte han en tekst fra persisk til kinesisk kalt Kompendiet av doktrinene til Mani, Lysets Buddha. Her beskrev han buddhaen Mani, født i fjerne «Su-lin» (Assyria, syrisk-talende Irak) omkring år 216 som en inkarnasjon av den kinesiske vismannen Lao-Tse og av Sakyamuni (Gautama) Buddha. Mani hadde proklamert sannheten om «de to prinsipper», en lære munken mente var helt i overensstemmelse med de buddhistiske sutraer.

Se religionsorakelet og les mer

Hva er salafisme?

”Salafism” är ett begrepp som allt oftare förekommer i media och bland forskare och det är inte alltid helt lätt att förstå vad begreppet egentligen innebär. Man kan nog lätt få intrycket av att det står för något som är både farligt och våldsbejakande. Som en analytisk term brukar salafism beskrivas som en fundamentalistisk tolkning av islam, alltså en tolkning där man vill återgå till islams ”fundament”. Men vad avses då med fundament?

Se religionsorakelet og les mer

Kvifor lagar muslimar (ikkje) bilete av Muhammad?

I Iran sørgjer ei mor over den fallne sonen sin framfor det innramma fotografiet av han. Klemt mellom glaset og ramma er eit lite portrett av profeten Muhammad. I Kashmir demonstrerer ei folkemengde mot Time magazine som har trykt ei gammal avbilding av Muhammad som mottek openberringa gjennom engelen Jibril. I eit religiøst opptog i Shiraz til minne om slaget ved Kerbela har arrangørane plassert eit innramme portrett av Muhammad i eit av tablåa. I USA ber nokre muslimar om at andletet til Muhammad på relieffet av han på Høgsterettsbygninga i Washington, D.C., vert sandblåst vekk. Ein framståande sunni-rettslærd uttaler i ein fatwa både at det finst ikkje noko sikkert forbod mot bilete i islam, og at avbildinga av Muhammad på Høgsterettsbygninga utelukkande er rosverdig. I Tyrkia gir ein kjend sufi ut ei bok om islam: den første illustrasjonen i boka er eit portrett av Muhammad som ungdom. Ein norsk muslim uttaler til ei avis at muslimar ikkje lagar bilete av profeten Muhammad. I Iran signerer muslimske kunstnarar sine malte portrett av Muhammad. I fleire land i Europa protesterer muslimar mot at Der Spiegel trykker eit maleri av profeten. Ein muslim spør den kjende ayatollahen Ali al-Sistani om det er tillete å laga bilete av Muhammad. Sistani svarer at det er tillete, så lenge det vert gjort på ein respektfull måte.

Se religionsorakelet og les mer