Posts By: Moa Airijoki

Kan man sammenligne antikkens helgener med dagens artister?

I dagens norske, sekulære populærkultur finner vi en enorm interesse for artister, både for deres kunst og for deres liv. Mange vil derfor sammenligne rollen dagens artister har med den rollen helgener spilte i det religiøse samfunnet i tidlig kristendom.


Tidligere spørsmål – en oversikt

Gina Dahl (2021) Hva betydde Pontoppidans katekisme for kristen konfirmasjon i Norge? Einar Thomassen (2021) Hva er monoteisme? Torunn Selberg (2021) Hva er folkelig religiøsitet? Julia King (2021) Hvordan så ulike religiøse bøker ut i middelalderen? Anne K. Bang (2021) Hva er islamsk reform? Laura Saetveit Miles (2021) Hva betyr jomfru Marias bok i Bebudelsen?… Read more »