Hva er Gilgamesh-eposet?

I dette orakelsvaret får du lære om den 4000 år gamle fortellingen om Gilgamesh og hvilke likheter denne antikke fortellingen har med et av Norges mest elskede og betydningsfulle moderne diktverk, Peer Gynt av Henrik Ibsen. I moderne tid har vi kalt fortellingen om Gilgamesh for et epos. Ordet epos er gresk og betegner en … Se religionsorakelet og les mer

Hva er en apokryf?

Hvem var jomfru Marias foreldre, hvordan var hennes barndom, og hvordan døde hun? Hvordan fikk erkeengelen Mikael sin posisjon som leder for de himmelske hærskarer? Hva var den egentlige årsaken til at djevelen ble kastet ned fra himmelen? Hvem var det egentlig som skapte verden og de første menneskene, og hvordan? Slike spørsmål får du … Se religionsorakelet og les mer

Hvordan feirer norske jøder Hanukka?

colourbox

Mange har nok hørt om den jødiske Hanukka-høytiden, men hva feirer norske jøder under Hanukka, og hvorfor feirer de det akkurat sånn?

Det har jeg spurt åtte unge norske jøder om. Men for å forstå deres feiring må vi forstå historien bak høytiden. Dette er det derimot ikke enkelt å svare på, fordi forskjellige tekster har forskjellige forklaringer på høytidens opprinnelse.

Se religionsorakelet og les mer

Hvordan ble besvergelser brukt i den finske folketradisjonen?

I finsk folkelige tradisjoner som handler om helbredelse var tale og muntlighet viktig.

Loitsu er et finsk ord som best kan oversettes med besvergelse på norsk. En loitsu var en formel med eller uten melodi, oftest knyttet til mytologiske skikkelser som ikke-kristne finske kulturhelter eller guder, men også til helgener eller andre kristne figurer som Jesus, Judas, Satan, Gud, eller Jomfru Maria. Loitsuene var brukt for å få positiv effekt, f. eks. helbredelse eller øking av fiskelykke, men de var også brukt til det negative – blant annet å forbanne og skade folk, dyr, eller jord. Logikken bak en loitsu var å påvirke materielle forhold ved hjelp av ordenes kraft. Disse egenskaper kan godt sammenlignes med de klassiske definisjoner av magi, men samtidig må vi huske på at begreper som «magi» eller «det materielle» er knyttet til en annen forståelse av verden enn hos de som brukte loitsuer.

Se religionsorakelet og les mer