Bidrar religion til lykke?

Det kan være mange variabler som forklarer hvorfor visse mennesker er lykkeligere enn andre. Er religion, eller individuell religiøsitet, en mulig faktor? Den blomstrendene internasjonale lykkeforskningen, deriblant sosiologiske og psykologiske studier, har fått fram en rekke data som peker på at religion kan spille en viktig rolle for menneskelig lykke. Ofte som en positiv faktor. Samtidig er funnene langt fra entydige. De avhenger av hvordan man definerer lykke, hvordan man måler religiøsitet, ulike grader og former av religiøsitet og hvilke aspekter av religion man ser på.

Se religionsorakelet og les mer

Hva er (en) religion?

religionssymboler

Man skulle kanskje tro at et fag som kaller seg religionsvitenskap hadde et enkelt svar på dette spørsmålet, men den gang ei. Hvorfor er det slik? I løpet av de siste to århundrene er veldig mye forskjellig blitt kalt «religion». Allerede på begynnelsen av 1900-tallet kunne man liste opp mer enn hundre forskjellige svar på dette. Spør man folk på gaten, vil man også få en lang liste med ulike assosiasjoner—også blant religionsvitere.

Se religionsorakelet og les mer

Hva er et orakel?

Et kjennetegn på religion er toveiskommunikasjonen mellom mennesker og guder. Menneskene henvender seg til gudene, for eksempel med bønner, og gudene på sin side gir beskjeder til menneskene. Gudene er sterkere og vet mer enn menneskene; derfor kan de hjelpe og veilede dem. Noen ganger tar gudene selv initiativet: de kan åpenbare seg i egen person for å tilkjennegi hva de ønsker, de kan sende jærtegn for å advare menneskene eller de kan tale til dem gjennom utvalgte profeter. De kan også sende ned hele bøker.

Se religionsorakelet og les mer