Hva er folkelig religiøsitet?

«Folkelig religiøsitet» betegner religiøse forestillinger og ideer utenfor den offisielle og institusjonaliserte religionen. Hva betyr dette, og hva inkluderes innenfor betegnelsen «folkelig religiøsitet»?