Hva er fundamentalisme?

Fundamentalisme handler ikke primært om bestemte religiøse idéer, men betegner en ny form for religion og en ny type religiøse ledere som best forstås som en reaksjon mot modernitetens prosesser. Selve ordet «fundamentalisme» var først en betegnelse som en gruppe kristne i USA brukte om seg selv tidlig på 1900-tallet. Men mer generelt bruker vi … Fortsett å lese Hva er fundamentalisme?