Hva er islamsk reform?

Islamsk reform, eller reformisme, er en betegnelse som brukes på mange ulike bevegelser som oppsto i islam på 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Felles for disse bevegelsene er en idé om at muslimer har «forlatt» det guddommelige budskapet som ble overlevert til Muhammad på 600-tallet, og at de islamske samfunnene derfor har mistet de egenskapene … Fortsett å lese Hva er islamsk reform?