Hva er monoteisme?

I dette innlegget utfordres tradisjonelle forestillinger knyttet til begrepet «monoteisme». «Monoteisme» defineres gjerne som «tro på én gud». Det antas også at dette er en nøytralt beskrivende definisjon som lar oss klassifisere religioner som monoteistiske eller polyteistiske. Her skal vi hevde at denne definisjonen er misvisende og at klassifiseringen den danner grunnlag for ikke er … Fortsett å lese Hva er monoteisme?