Hvor kom ideen om “naturlig sex” fra?

Hva mener vi med «naturlig sex»? Jeg spør ikke om hva som «er» naturlig sex. Mitt poeng er at det skifter med ulike kulturer og til forskjellige tider. Hvis vi ser på dette historisk så kan vi kanskje finne et svar. I antikken bygget tanken om naturlig sex ikke på våre forestillinger om et forhold mellom to likeverdige parter. Det «naturlige» var tvert imot sex mellom to parter som ikke var likeverdige.

Et av de mest kjente utsagn om naturlig sex kommer fra apostelen Paulus i Romerbrevet midt i det første århundre. Der kritiserer han den hellenistiske kulturen for unaturlig sex «Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre.» 

Dette ble sagt på en tid da de moderne kategoriene homoseksualitet og heteroseksualitet ikke fantes. Hva var det da som gjorde seksuelle relasjoner mellom kvinner eller mellom menn «unaturlige»? Det «naturlige» som fikk sin autoritet fra gudstroen, var det sosiale mønsteret med menns makt over kvinner. Hvis kvinner brøt ut av dette sosiale mønsteret med mannens makt og hadde sex med andre kvinner, ble det sett som unaturlig. Tilsvarende med en mann, hvis han brøt med mannsrollen, som overhode for kvinner, og hadde sex med en annen mann, var det unaturlig.

I jødiske miljøer i den bibelske verden ble slike brudd med «naturen» sterkt fordømt. Samtidig kan vi se at jødiske forestillinger var preget av kulturen rundt. I det gresk-romerske samfunn var forhold mellom mennesker bygget på forskjell i status og makt, og det slo ut også på sex. Det var et slavesamfunn, der den frie mannen sto på toppen av maktpyramiden, med skille mellom mann og hustru, mellom en slaveeier og slaver. Derfor ble det oppfattet som helt naturlig at en fri mann hadde sex med dem som sto under han, kvinner og slaver av begge kjønn. Slaver eiet ikke seg selv, derfor kunne eieren undertrykke dem både med slag og sex.

I den hellenistiske kulturen i antikken var det ulike former for sex mellom menn som ble anerkjent. En vanlig form for seksuelle forhold var mellom en (ung) voksen og en unggutt (forholdet ble kalt pederasti). Det var kanskje det Paulus kritiserte og kalte unaturlig. Denne type forhold var nærmest en overgangsrite for unge gutter av den frie klassen, og derfor anerkjent som «naturlig.» At noe var «naturlig» betydde ikke at det var uten moralske krav, men de var andre enn dem vi kjenner. Kravet til unggutten var at han måtte oppføre seg i tråd med at han skulle ha en fremtid som respektert borger. Derfor måtte han følge regler for anstendighet, f. eks måtte han ikke bli penetrert (pult), det var noe slaver ble utsatt for, og det ville ødelegge fremtiden hans som en fri mann.

Diskusjonen om hva som er naturlig sex viser at forestillingene våre om hva som er naturlig, er bestemt av kultur og sosiale sammenhenger. Paulus syn på «unaturlig sex» ble dominerende i kristendommen og fikk dermed stor innflytelse i Europa og store deler av verden. Og det har den fortsatt. Der har argumentet at det bare er sex mellom mennesker av motsatt kjønn som er «naturlig» spilt en stor rolle.

Nå vil mange snakke om sex mellom personer av samme kjønn som naturlig. Da legger de mer vekt på likeverdighet og kjærlighet i forholdet mellom to personer enn hvilket kjønn de har.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva var kjennetegn på «naturlig sex» i den gresk-romerske antikken?
  2. Hva ser du som de viktigste forskjellene mellom «naturlig sex» i antikken og i vår kultur?
  3. Har du noen mening om at Paulus syn på «unaturlig sex» fremdeles spiller en rolle i norsk debatt?

Litteraturtips

Naturlig sex? : seksualitet og kjønn i den kristne antikken Halvor Moxnes; Jostein Børtnes, Dag Øistein Endsjø (red.), Oslo: Gyldendal, 2002

Michel Foucault, Seksualitetens historie, b. 2-3, Oversatt og med etterord av Espen Schaaning , Oslo: Pax, 2002.

Andre interessante episoder