Protected: Hvordan så ulike religiøse tekster ut i middelalderen?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Trykk for å vise

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan ser religiøse bøker ut i dag, og hvorfor tror du de ser ut som de gjør?
  • Synes du det er greit å skrive eller tegne i en bok? Under hvilke omstendigheter ville du markert i en bok, eller laget tegninger i den?
  • Se på bildene av religiøse bøker i artikkelen og videoen her. Selv om de kommer fra ulike religiøse tradisjoner, kan du se noen likheter mellom dem? Og hvilke forskjeller ser du?

Litteraturtips

Raymond Clemens and Timothy Graham, Introduction to Manuscript Studies. Ithaca and London: Cornell University Press, 2007.

Ilana Tahan, Hebrew Manuscripts: the power of script and image. London: The British Library, 2007

Alain George, The Rise of Islamic Calligraphy, London 2010.

The Book and the Silk Roads Project, University of Toronto. https://booksilkroads.library.utoronto.ca/