Påvirkes pilegrimsferd av turismen?

Først og fremst har turismen vært med på å øke tilstrømningen av mennesker til pilegrimssteder. Reisebyråer står i dag klare til å booke pakketurer for norsk-pakistanere som vil til Mekka, amerikanske protestanter som vil gå i Jesu fotspor, japanere som ønsker en utflukt til buddhistiske templer og indiske familier som oppsøker Gangeselven for både renselse og rafting, for å nevne noen eksempler.

Se religionsorakelet og les mer

Hva er engler?

Fra bronsealderen spredde blandingsvesener med vinger seg fra Syria og Palestina til Mesopotamia, Persia og den greske verden. Sfinkser, griffer, okser, hester og guder i menneskeskikkelser ble utstyrt med vinger for å markere deres guddommelighet. For to–tre tusen år siden var engler sendebud og voktere av kostlige ting, preget som de var av Midtøstens fyrstehoffmodell. Slik kongen hadde sine tjenere og sendebud, slik hadde også gudene det. Selve navnet, angelos, er en gresk oversettelse av det hebraiske malakh, som betyr sendebud.

Se religionsorakelet og les mer

Hvordan ble yoga moderne?

Yoga har uten tvil vært Indias mest vellykkete religionsprodukt for eksport i det 20. og 21. århundre. Dette produktet ble preget av en serie innovasjoner i det 19. og 20. århundre som er bakgrunnen for dets popularitet. Hva skjedde? Hvordan ble moderne gymnastikkyoga eller kroppsyoga til? Og hvordan ble Yogasūtra den hellige teksten for gymnastikkyoga?

Se religionsorakelet og les mer