Kan man bli udødelig ved å fryse seg ned?

Det finnes mennesker, i all hovedsak i USA, men også i Europa og i Russland, som er medlemmer av kryonikk-organisasjoner. Kryonikk kommer fra det greske ordet for “iskald/frost”, kryos, og refererer til en prosedyre hvor en person som er erklært klinisk og juridisk død, blir nedfrosset i nitrogen. Det kalles «kryopreservering». Man tenker seg at kroppen ikke er død, men bevart i flytende nitrogen. Målet er at man skal tines opp igjen når vitenskapen og teknologiutviklingen har kommet så langt, at man kan kurere den sykdommen som medførte død. Man tenker seg også at vitenskapen da skal ha kurert aldring og at et evig, fysisk liv er mulig.

Se religionsorakelet og les mer

Hvordan har det seg at protestantiske Norge er så rik på middelalderkunst?

Norge er en av de europeiske landene med mest bevart høymiddelalderkirkeinnredning. Disse stammer fra perioden da hele kontinentet fortsatt var romersk-katolsk, det vil si før protestantismens fremvekst. For mange kan dette være et overraskende faktum. De fleste av oss ville sannsynligvis reise til Italia eller Frankrike, eller kanskje til Tyskland eller Storbritannia, for å besøke kirker og museer på jakt etter kunstverk fra det trettende og fjortende århundre. Få ville starte i Norge; ble ikke middelalderkunst ødelagt under den protestantiske reformasjonen, og gjorde ikke det harde klimaet resten?

Men ingenting er lenger unna sannheten: Seksjonene for høymiddelalderkirkekunst ved flere norske museer, inkludert Universitetsmuseet i Bergen, er blant de beste i sitt slag i Europa.

Se religionsorakelet og les mer