Hvordan var samspillet mellom religion, medisin og helbredelse i antikken?

I dag skiller man gjerne mellom medisin som vitenskap på den ene siden og religiøs og spirituell helbredelse på den andre. Dette skillet er ikke vanntett, – for eksempel kan mange be før et legebesøk. Likevel vil de færreste forvente at behandlingen kommer fra guddommelige sfærer når vi drar til et sykehus eller besøker fastlegen. Slik var det ikke i den gresk-romerske verden. For mennesker i antikken, var ansvaret for helbredelse delt mellom legene og gudene, og dikotomien mellom vitenskapelig medisin og religiøs behandling fantes ikke.

Se religionsorakelet og les mer

Hvilke religiøse minoriteter finnes det i Iran?

I Iran er «religiøse minoriteter» et begrep som man bruker på alle religiøse grupperinger utenfor landets offisielle religion; tolvimam-grenen innenfor sjia-islam. Med andre ord: også grener innenfor islam som ikke er sjia eller nærmere bestemt tolvimam-sjiitter faller utenfor den Islamske Republikkens statsreligion. Dette gjelder for eksempel sunni-muslimer som utgjør minst 5 prosent av befolkningen, kanskje … Se religionsorakelet og les mer