Redaksjonen

Redaksjonen i Religionsoraklene består av vitenskapelige ansatte og studenter ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dette er gjerne masterstudenter i religionsvitenskap, stipendiater med prosjekter som er relevant for religionsvitenskap, og faste vitenskapelige ansatte som førsteamanuensiser og professorer.

Redaksjonen per nå:

Redaksjonsleder: Michael Stausberg, professor i religionsvitenskap

Menige medlemmer av redaksjonen:
Alexander van der Haven, professor i religionsvitenskap
Sissel Undheim, professor i religionsvitenskap
Bjørn Ola Tafjord, professor i religionsvitenskap
Christian Bull, professor i religionsvitenskap
Christian Lomsdalen, stipendiat i religionsdidaktikk
Ingvild Jensen Haldorsen, stipendiat i religionsvitenskap
Emilie Kampen Kolberg, lektorstudent

Tidligere redaksjonsmedlemmer:

 • Daværende masterstudent John Marius Bramley
 • Stipendiat Trond Espen Teigen Bjoland
 • Daværende masterstudent Ida Marie Brandmo
 • Daværende masterstudent Marit Matthiessen
 • Daværende masterstudent Ingri Johanne Aagesen Finanger
 • Stipendiat Moa Christina Airijoki
 • Stipendiat Henriette Hanky
 • Daværende stipendiat Kristoffer Økland
 • Professor Ingvild Sælid Gilhus
 • Professor Marie von der Lippe
 • Stipendiat Magnus Halsnes
 • Professor Dag Øistein Endsjø
 • Daværende stipendiat Jane Skjoldli
 • Daværende stipendiat Knut Melvær