SPESIAL: What are spiritual seekers seeking?

Religionsoraklene utfordret religionsviteren Steven Sutcliffe fra Universitetet i Edinburgh til å snakke om åndelig og religiøs søken.