Tagged: buddhisme

Er buddhismen deterministisk?

Finnes det fri vilje i buddhismen eller er alt forutbestemt? For å svare på det, må vi forstå rollen av karma i buddhismens etikk.


Hvordan bidrar buddhistiske munker til vold?

For å forstå hvordan religiøs-politisk vold utfolder seg i Myanmar og Sri Lanka er det avgjørende å kjenne til hvilke virkemidler politiske munker har når det kommer til voldelig konflikt.