Hva er religiøs vaksineskepsis?

Den britiske legen Edward Jenner har fått æren for å ha oppfunnet den første vaksinen. På slutten av 1790-tallet viste han at injisering av kukoppevirus gjorde mennesker immune mot den alvorlige og svært smittsomme sykdommen kopper (variola). Vaksinen førte raskt til nedgang i forekomsten av kopper, og i 1980 ble sykdommen erklært utryddet.

Se religionsorakelet og les mer