Tagged: etikk

Kva er ein fatwa?

Ordet “fatwa” er i ferd med å gå inn i norsk dagligtale, enten som “bannbulle”, “dødsdom” eller det som verre er. I utgangspunktet er det heilt feil, for ein fatwa er egentlig nettopp ikkje ein dom, berre ei vurdering av eit juridisk spørsmål .


Er buddhismen deterministisk?

Finnes det fri vilje i buddhismen eller er alt forutbestemt? For å svare på det, må vi forstå rollen av karma i buddhismens etikk.