Hvordan kan tatoveringer i islam være et eksempel på levd praksis i religion?

En vanlig misforståelse hørt både fra mennesker som er troende og fra overbeviste ateister, er at religioner har meninger og at det kan få folk til å handle på en bestemt måte. Dette er selvfølgelig feil. Religioner har ingen evne til å handle fordi de ikke har noe handlefrihet. Bare folk kan gjøre noe i en religions navn; og denne noe banale innsikten er et av de viktigste bidragene religionsvitenskapen har til det vitenskapelige samfunnet, og til samfunnet for øvrig.

Se religionsorakelet og les mer

Hvilke religiøse minoriteter finnes det i Iran?

I Iran er «religiøse minoriteter» et begrep som man bruker på alle religiøse grupperinger utenfor landets offisielle religion; tolvimam-grenen innenfor sjia-islam. Med andre ord: også grener innenfor islam som ikke er sjia eller nærmere bestemt tolvimam-sjiitter faller utenfor den Islamske Republikkens statsreligion. Dette gjelder for eksempel sunni-muslimer som utgjør minst 5 prosent av befolkningen, kanskje … Se religionsorakelet og les mer