Hvilken rolle spiller Judas i påskeberetningen?

Over helen verden der det finnes kristne feires påske som deres viktigste høytid. Fortellingen som ligger til grunn for høytiden kan fra et religionsvitenskapelig ståsted tolkes som en myte som etablerer den kristne forestillingen om Jesus som Guds sønn, som ble korsfestet som botsoffer for menneskenes synder og som sto opp igjen fra de døde på den tredje dag.

Se religionsorakelet og les mer

Hva var manikeisme?

Den 16. juli i år 731 evt. satt en munk i det keiserlige litterære akademi i Kinas hovedstad, Chang’an. På keiserens ordre oversatte han en tekst fra persisk til kinesisk kalt Kompendiet av doktrinene til Mani, Lysets Buddha. Her beskrev han buddhaen Mani, født i fjerne «Su-lin» (Assyria, syrisk-talende Irak) omkring år 216 som en inkarnasjon av den kinesiske vismannen Lao-Tse og av Sakyamuni (Gautama) Buddha. Mani hadde proklamert sannheten om «de to prinsipper», en lære munken mente var helt i overensstemmelse med de buddhistiske sutraer.

Se religionsorakelet og les mer

Is Christmas a religious holiday without Jesus?

Christmas today is often seen as a battle between religious and secular forces. A never ending struggle between Baby Jesus on the one side, and on the other side, the Christmas of snow and reindeers, Santa Claus and Christmas trees. And it is a tug of war that Jesus seems to loose. The popular cultural Christmas with all its paraphernalia is still very much Christmas without Jesus. The nativity scene all by itself is for many probably not enough to conjure that celebrated Christmas feeling.

Se religionsorakelet og les mer