Tagged: jødedom

Hva er monoteisme?

I dette innlegget utfordres tradisjonelle forestillinger knyttet til begrepet «monoteisme».


Hvordan så ulike religiøse bøker ut i middelalderen?

Bøkene vi kjenner som Bibelen, Torah og Koranen var viktige for middelalderens kristne, jøder og muslimer. De leste i dem, og i andre religiøse bøker, for å finne åndelige retningslinjer og for moralsk lære. Hvordan ble disse bøkene laget? Og hvordan så de ut?