Bidrar religion til lykke?

Det kan være mange variabler som forklarer hvorfor visse mennesker er lykkeligere enn andre. Er religion, eller individuell religiøsitet, en mulig faktor? Den blomstrendene internasjonale lykkeforskningen, deriblant sosiologiske og psykologiske studier, har fått fram en rekke data som peker på at religion kan spille en viktig rolle for menneskelig lykke. Ofte som en positiv faktor. Samtidig er funnene langt fra entydige. De avhenger av hvordan man definerer lykke, hvordan man måler religiøsitet, ulike grader og former av religiøsitet og hvilke aspekter av religion man ser på.

Se religionsorakelet og les mer