Hva er hindunasjonalisme?

Hindunasjonalisme er en politisk ideologi som argumenterer for at Indias statsforfatning primært bør reflektere hindumajoritetens kultur og historie. Hinduene utgjør rundt 80% av befolkningen, og landets muslimer (14,2%), kristne (2,3%), sikher (1,7%) og andre religiøse minoriteter må dermed tilpasse seg.

Se religionsorakelet og les mer

Hvordan bidrar buddhistiske munker til vold?

For å forstå hvordan religiøs-politisk vold utfolder seg i Myanmar og Sri Lanka er det avgjørende å kjenne til hvilke virkemidler politiske munker har når det kommer til voldelig konflikt. Når flere politiske munker fremstår som agitatorer mot minoriteter er det viktig å se på hvilke rammebetingelser som finnes for utøvelse av vold. Munkenes status som «hellige menn» og deres mange politiske forbindelser gjør at vold kan være et effektivt politisk virkemiddel for buddhistiske grupper, især når den er rettet mot etniske og religiøse minoriteter.

Se religionsorakelet og les mer