Er yoga religionsutøvelse?

I en tid der yogaen fortsetter å blomstre både her på hjemmebane og globalt har spørsmålet om hvorvidt yoga er religion stadig økende relevans for folk. Mens mange gjør yoga utelukkende for avspenning og trening, er andre opptatt av «autentisk» indisk yoga og yoga som del av en åndelig livsstil. Meningene om yoga er mange, særlig når det kommer til yogaens tilknytning til religion. For er det religionsutøvelse å praktisere yoga i skolen? Og kan man være kristen og drive med yoga?

Se religionsorakelet og les mer