Tagged: Roma

Hva er en helgen?

Helgener spiller viktige roller i mange menneskers religiøse liv, både ved spesielle helligdager og til daglig. Men hva er en helgen? Og hvordan blir man helgenkåret?


Hva er en gud?

Religion har typisk å gjøre med guder. Men hva mener vi egentlig med en «gud»?