Hva er salafisme?

”Salafism” är ett begrepp som allt oftare förekommer i media och bland forskare och det är inte alltid helt lätt att förstå vad begreppet egentligen innebär. Man kan nog lätt få intrycket av att det står för något som är både farligt och våldsbejakande. Som en analytisk term brukar salafism beskrivas som en fundamentalistisk tolkning av islam, alltså en tolkning där man vill återgå till islams ”fundament”. Men vad avses då med fundament?

Se religionsorakelet og les mer