Er shinto «religion» eller «ikke-religion», eller begge deler?

Religionsbegrepet kom først til Japan på midten av 1800-tallet. Da gjennomgikk landet en revolusjon, som ble utløst av vestlig press. Både den gamle og den nye regjeringen var bekymret for kristelig snikmisjonering med påfølgende kolonisering. I en kort periode trodde man at et modernisert, keiserlig shinto kunne være løsningen: ved å omvende japanerne til shinto skulle man styrke deres anti-kristelige immunforsvar.

Se religionsorakelet og les mer