Hvordan ble yoga moderne?

Yoga har uten tvil vært Indias mest vellykkete religionsprodukt for eksport i det 20. og 21. århundre. Dette produktet ble preget av en serie innovasjoner i det 19. og 20. århundre som er bakgrunnen for dets popularitet. Hva skjedde? Hvordan ble moderne gymnastikkyoga eller kroppsyoga til? Og hvordan ble Yogasūtra den hellige teksten for gymnastikkyoga?

Se religionsorakelet og les mer

Hva er nytt med nyreligiøsitet?

Tro på overmenneskelige vesener, funderinger over hva som skjer etter døden, helbredelsesritualer og spådomskunst er ikke nytt. Tvert imot hører det med til religionenes vanlige repertoar. Dette er også viktige ingredienser i nyreligiøsiteten, og slik sett er ikke nyreligiøsiteten ny. Allikevel er noe nytt. Det skyldes en historisk utvikling og at dagens samfunn har andre betingelser enn fortidens.

Se religionsorakelet og les mer