Kan man bli udødelig ved å fryse seg ned?

Det finnes mennesker, i all hovedsak i USA, men også i Europa og i Russland, som er medlemmer av kryonikk-organisasjoner. Kryonikk kommer fra det greske ordet for “iskald/frost”, kryos, og refererer til en prosedyre hvor en person som er erklært klinisk og juridisk død, blir nedfrosset i nitrogen. Det kalles «kryopreservering». Man tenker seg at kroppen ikke er død, men bevart i flytende nitrogen. Målet er at man skal tines opp igjen når vitenskapen og teknologiutviklingen har kommet så langt, at man kan kurere den sykdommen som medførte død. Man tenker seg også at vitenskapen da skal ha kurert aldring og at et evig, fysisk liv er mulig.

Se religionsorakelet og les mer