Hva er religiøs vaksineskepsis?

Den britiske legen Edward Jenner har fått æren for å ha oppfunnet den første vaksinen. På slutten av 1790-tallet viste han at injisering av kukoppevirus gjorde mennesker immune mot den alvorlige og svært smittsomme sykdommen kopper (variola). Vaksinen førte raskt til nedgang i forekomsten av kopper, og i 1980 ble sykdommen erklært utryddet.

Se religionsorakelet og les mer

Hva betydde religion i norskamerikanske immigrantmiljø fra 1825-1925?

Norske innvandrere i USA slo seg ofte ned med egne landsmenn, i landdistrikt og ble farmere. Det skjedde oftere med nordmenn enn andre skandinaver. Bosettingsmønsteret gjorde dem i stand til å videreføre det norske språket og norske tradisjoner, som kirke- og menighetsliv. Mange av kirkene brukte norsk fram til 1920-30-årene, noen steder lenger. I de norske immigrantmiljøene var menighetslivet det første store sosiale tiltaket. Forklaring på det religiøse engasjementet ligger i forhold både i Norge og USA.    

Se religionsorakelet og les mer