Hvilke religiøse minoriteter finnes det i Iran?

I Iran er «religiøse minoriteter» et begrep som man bruker på alle religiøse grupperinger utenfor landets offisielle religion; tolvimam-grenen innenfor sjia-islam. Med andre ord: også grener innenfor islam som ikke er sjia eller nærmere bestemt tolvimam-sjiitter faller utenfor den Islamske Republikkens statsreligion. Dette gjelder for eksempel sunni-muslimer som utgjør minst 5 prosent av befolkningen, kanskje … Se religionsorakelet og les mer